top of page
sexual+abuse+lawyer+new+jersey+work+place+harassment.jpg

SA NOU FÈ

ReClaim Global se yon gwoup defans ki travay san rete pou chanje lwa konsènan lwa preskripsyon pou ka abi seksyèl. Objektif nou se edike sistèm legal la sou efè negatif abi seksyèl yo te lakòz.

ReClaim Global se yon gwoup sipò tou ki konsantre sou geri blesi nan abi seksyèl ak/oswa atak. ReClaim Global fasilite yon klas entansif 4 jou ki bay gason ak fanm sivivan yo yon konpreyansyon sou fason abi yo afekte panse yo, chwa, aksyon yo, ak konpòtman yo antanke granmoun. Tout moun ki konplete 4 jou entansif yo aprann kijan pou trete doulè yo, gen yon relasyon ki pi an sante ak mari oswa madanm, fanmi, ak zanmi yo, yo ba yo zouti konpetans pozitif pou yo fè pi bon chwa, ak kouraj pou yo viv lavi yo soti nan yon kote ki gen antye. nan kase.

istockphoto-174197278-612x612.jpg

KLAS K ap vini yo

adult_learning_1-780x480.jpg

RESOUS

Volunteers Packing Food

OTONISMAN LOCAL

1,300 sivivan te ede

724 otè yo ekspoze

1,602 geri anba abi timoun

18
Kantite kote yo ye

Ou vle plis detay sou sa nou fè? Klike la a pou jwenn istwa ak dènye mizajou sou fason travay nou an ap ede fè yon enpak.

Nou envite ou aprann plis sou efò nou yo epi ede gaye pawòl la sou kòz enpòtan nou an.

Volunteers

KIJAN VOLONTAJ KA FÈ YON MOND DIFERANS

Sa a se atik nouvèl ou a. Li se yon bon kote pou mete aksan sou dènye pwoteksyon biznis ou te resevwa. Ekri yon rezime kout, mete lyen epi ajoute yon foto oswa videyo pou plis angajman!

No events at the moment

KONTAKTE NOU

8313 Baycenter RdJacksonville, FL 32256

Mèsi pou soumèt!

Abònman Fòm

Mèsi paske w abònman!

bottom of page